Koos loome tulevikku. Akustikaalane konsultatsioon, projekteerimine, mõõtmine.

Võta ühendust

Teenused

Konsultatsioonid

Pakume ehitusakustika, ruumiakustika, keskkonna- ja tehnoseadmete müra ning vibratsioonitõrjealast konsultatsiooni ja nõustamist, sh tootearenduse osas. Kirjeldatud tegevused on keskkonnamüra hinnangud/uuringud (mürakaardistamine), helipidavuse ja ruumiakustika probleemide lahendamine, leevendusmeetme analüüs, ehitustööde järelevalve akustilisest seisukohast.

Loe edasi

Mõõtmised

Teostame heliisolatsiooni (õhumüra, löögimüra), ruumiakustika, keskkonna- ja tehnoseadmete müra mõõtmisi vastavalt üldtunnustatud mõõtestandarditele. Mõõtmiste teostamiseks ja tulemuste analüüsiks kasutame juhtivate akustiliste mõõtesüsteemide tootjate seadmeid ja tarkvarasid. Oleme juurutanud katselaborite jaoks mõeldud ISO 17025:2017 järgse kvaliteedisüsteemi.

Kajaja Acoustics OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor L297.

Loe edasi

Projekteerimine

Akustika osa projekteerimist käsitleb standard EVS 932:2017 „Hoone projekt“. Kajaja Acoustics rolliks on olla partneriks arhitektidele, projekteerijatele, arendajatele ja ehitusettevõtetele vastava projektiosa koostamisel.

Infrastruktuuriprojektide ja tööstusettevõtete osas aitame projekteerida kulutõhusaid lahendusi keskkonnamüra normtasemetele vastavalt.

Loe edasi

Eksperthinnang

Omades pikaaegset kogemust akustika valdkonnas, oskame anda ekspertarvamusi/hinnanguid projektlahendustele, teostatud ehitustöödele ning mõõtmistulemustele. Hindame projektdokumentatsiooni ja lahenduste vastavust kehtivatele nõuetele, probleemide algpõhjuseid ning milliseid leevendusmeetmeid rakendada nõuete täitmiseks.

Loe edasi

Projektid

Eesti Rahvusraamatukogu

Projekt: Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Peaprojekteerija: Sirkel & Mall OÜ
Peatöövõtja: Ehitus5ECO OÜ
Kirjeldus: Rahvusraamatukogu ruumide rekonstrueerimise järel saavad endale  kaasaegsed ruumid Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv ja filmiarhiiv ning konverentsikeskus. Uus maja saab plaanide järgi valmis 2025. a.

Loe edasi

Arter kvartal

Projekt: Arter kvartal, Liivalaia tn 34 ja 36, Tallinn
Arendaja: Kapitel AS
Arhitekt: Martin Aunin
Peatöövõtja: Merko Ehitus Eesti AS
Kirjeldus: ehituslik kompleks 80 000m2, sh 28-korruseline büroohoone, 15-korruseline ärihoone ja 9-korruseline korrusmaja. Ehitustöödega alustati 2021. a ning kvartal valmib 2024. a.

Loe edasi

ERR TELEMAJA

Projekt: ERR Telemaja, Tallinn
Omanik: Eesti Rahvusringhääling
Arhitekt: KADARIK TÜÜR ARHITEKTID OÜ
Kirjeldus: ERR-i raadiomaja ja uudistemaja vahelisele alale projekteeritavasse uude telemajja kolivad ERR-i telestuudiod ja teletoimetus.

Loe edasi

Toom-Kuninga 15

Projekt: Toom-Kuninga 15 korterelamu, Tallinn
Arendaja: Metro Capital OÜ
Arhitekt: KADARIK TÜÜR ARHITEKTID OÜ
Kirjeldus: TK15 koosneb neljast omanäolisest hoonest, kus on kokku 109 korterit ja 5 äripinda; hoonete valmimine 2020-2021

Loe edasi

Marjamaa

Projekt: Marjamaa korterelamud, Hansa tee, Järveküla, Rae vald
Arendaja/ehitaja: YIT Eesti AS
Arhitekt: AB Korrus

Loe edasi

Purila

Objekt: Purila graanulitehas
Klient: Warmeston OÜ
Teostaja: Skepast & Puhkim OÜ
Kirjeldus: graanulitehase keskkonnamüra uuringu käigus tuli mõõta, modelleerida ja hinnata müra levikut Purila graanulitehase territooriumil ja selle ümbruskonnas.

Loe edasi

Uus-Veerenni

Objekt: Uus-Veerenni, Tallinn
Arendaja: Merko Ehitus AS
Arhitekt: Arhitekt Tarbe OÜ (etapid I-III)
Peatöövõtja: Merko Ehitus Eesti AS
Kirjeldus: terviklik piirkonna arendus, mis on jagatud 5. etapiks ja lõplik valmimine eeldatavalt 2033. a (ca 1600 korterit). Ajaperioodil 2019-2021 rajati etappide I-III korterelamud.

Loe edasi

Meeskond

Marko Ründva

juhatuse liige

Margit Errapart

mõõtmiste valdkonna juht

Uku Moldau

hoonete valdkonna juht

Eteri Eha

keskkonnamüra valdkonna juht

Ilona Laaneveer

konsultant

Paul Gardner

konsultant

Maria Tosso

konsultant

Hendrik Puhkim

juhatuse liige

If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.
Albert Einstein

Meist / About us

Meist

Kajaja Acoustics OÜ on 2018.a lõpus tegevust alustanud ettevõte, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset tellijale orienteeritud akustikaalast konsultatsiooni, projekteerimise ja mõõtmiste teenust. Visiooniks on kasvada Eesti juhtivaks ettevõtteks ja olla eelistatud koostööpartner antud valdkonnas.

Ettevõtte omanikeks on Marko Ründva ning Eesti juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsioonettevõte Skepast&Puhkim OÜ www.skpk.ee.

Marko Ründval on pikaaegne kogemus ehitus- ja ruumiakustika, keskkonnamüra (sh militaarmüra) valdkonna konsultatsioonis ja projekteerimisel, akustilistel kontrollmõõtmistel ja ehitustööde järelevalvel alates 2000. a.

Skepast&Puhkim OÜ tegutseb alates 2006.a; ettevõte on rohkem kui 15 aasta jooksul teostanud rohkelt keskkonnamüraalaseid töid (mõõtmised, modelleerimised, konsultatsioon ja hinnangud) erinevates valdkondades - maanteed, raudteed, lennuliiklus, tuulepargid, tööstus- ja militaarobjektid. Lisaks on ettevõte osalenud Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel.

Alates 2023.a on Kajaja Acoustics OÜ Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskuse tehnilise komitee EVS/TK 61 "Müra ja ehitusakustika" liige.

About us

Kajaja Acoustics OÜ is an acoustical consultancy company established late 2018 which main objective is offering high level customer-oriented consultancy, design and measurement services. Our vision is to be a leading company and preferred co-operation partner in Estonia.

The owners of the company are Marko Ründva and a leading Estonian consulting company in the field of infrastructure, spatial planning and environment Skepast&Puhkim OÜ www.skpk.ee.

Marko Ründva has long-term experience of building and room acoustics, environmental noise consulting and design, acoustical measurements and site supervision.

Skepast&Puhkim OÜ has been operating since 2006; during more than 15 years the company has made number of environmental noise related works (measurements, noise mapping, consulting and assessments) of various noise sources – roads, railways, air traffic, wind parks, industrial and military objects. In addition, they have participated in preparing the strategic noise map of Tallinn.

Partnerid

Päringuvorm

    • Vali huvipakkuvad teemad

Isikuandmete käitlemise tingimused

Kontaktivormi kasutamisel nõustute, et Teie isikuandmeid kasutatakse teiega ühenduse võtmiseks ja pakkumise koostamiseks; sh olete tutvunud ja nõustunud privaatsustingimustega.

Andmed salvestatakse projektihaldustarkvaras. Isikuandmete säilitamise lõpptähtaeg saabub siis, kui eesmärk on saavutatud (nt teenus osutatud) või saab läbi seaduses sätestatud kohustuslik aeg andmete säilitamiseks. Turvalisus on tagatud sellega, et isikuandmeid sisaldavatesse keskkondadesse on juurdepääs vaid vastavaid õigusi omavatel isikutel.

Lubame, et Teile ei saadeta edaspidi uudiskirju või muud sellist infomaterjali/reklaami; samuti ei edastata isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Ettevõte järgib GDPR põhimõtteid. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks, võite pöörduda Kajaja Acoustics OÜ poole e-posti aadressil info@kajaja.ee.

Viimane isikuandmete kaitse tingimuste uuendus on tehtud 21.01.2019.

Kontakt

info@kajaja.ee

Päringuvorm

+372 5626 4614

Kajaja Acoustics OÜ
Laki põik 2, 12915 Tallinn, Eesti